Reseller Hosting

Reseller Hosting là dịch vụ hosting mà ở đó bạn có thể tự kinh doanh dịch vụ hosting của mình. Với gói Reseller Hosting của Liên Kết Việt bạn được toàn quyền trên hosting của mình:

  • Tự tạo các gói hosting theo ý của bạn, đáp ứng nhu cầu của thị trường và định hướng của bạn.
  • Tự quản lý thông tin khách hàng của mình, Liên Kết Việt hoàn toàn không có thông tin trên reseler hosting của bạn.
  • Chủ động nâng cấp, tạo quyền, tạm ngưng hay xóa tài khoản của khách hàng của mình.
  • Liên Kết Việt chào đón tất cả các cá nhân hay doanh nghiệp đều có thể đăng ký Reseller Hosting để trở thành đối tác của chúng tôi.

HÃY CHỌN GÓI HOST PHÙ HỢP NHU CẦU CỦA BẠN

RH LÊ THÁI TỔ

350.000 đ/tháng Thanh toán năm 4.200.000 đ
Đăng ký

best value

RH NGUYỄN TRÃI

500.000 đ/tháng Thanh toán năm 6.000.000 đ
Đăng ký

RH QUANG TRUNG

700.000 đ/tháng Thanh toán năm 8.400.000 đ
Đăng ký

Dung lượng lưu trữ

5 GB

10 GB

20 GB

Băng thông lưu chuyển dữ liệu

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

MySQL Databases

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Email Accounts

50 account

100 account

KGH

Addon Domain

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Tài khoản FTP

cPanel quản lý hosting

Backups

Hàng ngày

Hàng ngày

Hàng ngày


350.000 đ/tháng Thanh toán năm 4.200.000 đ
Đăng ký

500.000 đ/tháng Thanh toán năm 6.000.000 đ
Đăng ký

700.000 đ/tháng Thanh toán năm 8.400.000 đ
Đăng ký

Liên Kết Việt đáp ứng

Máy chủ
chính hãng
Dữ liệu luôn
được backup
Hoạt động
99.9%
Tốc độ
Siêu tốc
Giao diện quản lý
hosting dễ dàng
Nhiều người
tin dùng
Bảo mật
An toàn
Hỗ trợ chuyển website
miễn phí
Tiết kiệm
chi phí
Hỗ trợ kỹ thuật
24/7/365

Khách hàng nói về Liên Kết Việt

FAQ - Những câu hỏi thường gặp về Hosting!

How does Web Hosting work?

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

What tools or software can I use to build my website?

Desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search

What kind of web hosting plan do I need?

Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

Purchased a hosting plan, now what do I do?

Web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

What does free domain registration mean?

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

How do I transfer my Web pages to your server?

Desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text and a search

Can I host multiple domain names with my hosting account?

Lorem Ipsum as their default model text and a search for will uncover many web sites still in their infancy versions have evolved over the years.

Do you offer a money-back guarantee?

Web page editors now use Lorem Ipsum as web sites still in their infancy their default model text and a search for will uncover many versions have evolved over the years.