fbpx

Để thời gian đăng ký và kích hoạt tên miền cho quý khách một cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin đầy đủ, chi tiết vào biễu mẫu hồ sơ đăng ký tên miền Việt Nam tương ứng bên dưới sau đó gửi cho chúng tôi trước, còn bản chính vui lòng gửi lại cho chúng tôi sau 7 ngày.

Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tên miền Việt Nam bao gồm bộ biểu mẫu hồ sơ đăng ký tên miền dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bộ biểu mẫu hồ sơ đăng ký tên miền dành cho cá nhân. Quý khách hàng vui lòng chọn chính xác bộ hồ sơ, biểu mẫu đăng ký tên miền để bộ phận đăng ký Liên Kết Việt kích hoạt tên miền nhanh nhất.

Tất cả tên miền đăng ký tại Liên Kết Việt được sử dụng hệ thống máy chủ DNS của Liên Kết Việt với tốc độ cập nhật nhanh chóng, giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

BIỄU MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

BIỄU MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN

Bản khai đăng ký tên miền .VN

Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

QUY ĐỊNH MỚI VỚI TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Khuyến cáo:

  • Sau khi đăng ký thành công tên miền ở Liên Kết Việt, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên đăng ký thông tin ngay tại Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của chủ thể đăng ký. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin. Liên kết đăng ký tại đây.
  • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
  • Thông tin 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet .
  • Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.

Call Now