Quy trình thiết kế website

Các bước tiến hành xây dựng Website cho quý Công ty, chúng tôi phải tíinh toán để đạt tới thành công của dự án tối ưu nhất: Về thời gian, chất lượng, chế độ hậu mãi… và mọi thứ liên quan đến yêu cầu, những mong muốn của quý công ty đối với Website đều được phân tích một cách chi tiết nhất.

Bước 1. Giai đoạn tiếp cận tìm hiểu thông tin khách hàng.
– Tìm hiểu khách hàng
– Tìm hiểu sơ bộ nhu cầu làm Web site

Bước 2. Giai đoạn phân tích.
– Xác định mục tiêu, yêu cầu về chức năng và ý đồ công nghệ chi tiết của Web.
– Khảo sát các nội dung và tìm hiểu nhu cầu nội dung.
– Phân tích đối tượng khách hàng sẽ truy cập vào website.
– Thảo luận và thống nhất giải pháp, khối lượng công việc.

Bước 3. Giai đoạn thiết kế
– Thiết kế đồ hoạ giao diện và duyệt Design Prototype.
– Phát triển chi tiết các design đồ hoạ động, files…
– Thảo luận, duyệt và thống nhất bản thiết kế.

Bước 4. Giai đoạn xây dựng
– Chuyển hoá thiết kế đồ hoạ thành những mẫu của  Web
– Tích hợp với hệ thống quản trị nội dung Web.
– Tạo cấu trúc nội dung.
– Cập nhật  các bài nội dung thông tin.
– Giới thiệu và hướng dẫn sơ bộ chức năng.
– Chỉnh sửa các yêu cầu mới & tổ chức đánh giá.

Bước 5. Giai đoạn chạy thử, kiểm định
– Bổ sung yêu cầu và lập trình thêm chức năng (nếu cần)
– Chạy thử và chỉnh sửa Website theo bản phân tích kĩ thuật.

Bước 6. Giai đoạn Chuyển giao
– Đào tạo và hướng dẫn cho khách hàng.
– Bảo trì website.