Quy định bảo mật

Quy định bảo mật

Liên Kết Việt chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của Quý vị, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý vị thông qua trang Quy định bảo mật này. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Quý vị cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về Quý vị được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp Quý vị hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Quy định bảo mật

Quy định bảo mật

Khi Quý vị truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng Quý vị hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách Quy định bảo mật này.

1. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung Quý vị xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của Quý vị và giúp Quý vị lựa chọn dịch vụ. Vì thế, Quý vị được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu Quý vị cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do Quý vị cung cấp

Khi Quý vị cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của Quý vị, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với Quý vị qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến Quý vị những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Liên Kết Việt. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, Quý vị hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Quý vị hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân Quý vị cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở của Liên Kết Việt, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của Liên Kết Việt.

Nếu Quý vị đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với Quý vị để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của Quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của Quý vị, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).

Liên Kết Việt cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho Quý vị. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của Quý vị đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của Quý vị. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của Quý vị cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của Quý vị để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho Quý vị. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của Quý vị, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của Quý vị như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu Quý vị không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, Quý vị có thể cài đặt chế độ trình duyệt của Quý vị thực hiện điều này nếu trình duyệt của Quý vị hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu Quý vị tắt chế độ nhận cookies, Quý vị sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5. Sự an toàn

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của Quý vị đã gửi cho Liên Kết Việt thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Liên Kết Việt luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

6. Thông tin qua E-mail

Khi Quý vị đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của Quý vị cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với Quý vị. Trước hết Quý vị hãy chắc rằng Quý vị cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với Quý vị trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Quý vị. Trong trường hợp Quý vị không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, Quý vị phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ Quý vị, Liên Kết Việt có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail của Quý vị đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với Quý vị để xác nhận.

7. Điều chỉnh thông tin thu thập Quy định bảo mật

Liên Kết Việt sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi Quý vị còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

8. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Liên Kết Việt từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà Quý vị cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

9. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để Quý vị tham khảo. Liên Kết Việt không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

10. Việc thay đổi quy định bảo mật

Liên Kết Việt có thể thay đổi quy định bảo mật này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho Quý vị, Liên Kết Việt sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

Có thể đây là dịch vụ bạn cần !

Hosting giá rẻ

50.000 đ/ tháng

 • 200MB dung lượng
 • 20GB Bandwidth
 • 01 account Email
Chi tiết

Email Hosting

90.000 đ/ tháng

 • 1.000 MB dung lượng
 • 05 account email
 • Uptime 99%
Chi tiết

Web Hosting

140.000 đ/ tháng

 • 500 MB dung lượng
 • 200 GB Bandwidth
 • 10 account Email
Chi tiết

Server dùng riêng

2.200.000 đ/ tháng

 • CPU Intel Xeon Quad Core E3-1220
 • 04 GB RAM
 • 2 x 250 GB HDD SATA
Chi tiết