Đăng ký host vPLUS

FORM ĐĂNG KÝ HOST vPLUS

  • Dung lượng lưu trữ: 1.000 MB
  • Băng thông: 400 GB /tháng
  • Email: 15 account
  • Chi phí: 2.940.000 đ/năm

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Tên miền chạy host (bắt buộc)

Yêu cầu khác

Nhập ký tự: captcha