Đăng ký host vEXTREME

FORM ĐĂNG KÝ HOST vEXTREME

  • Dung lượng lưu trữ: 2.000 MB
  • Băng thông: 800 GB /tháng
  • Email: 25 account
  • Chi phí: 6.300.000 đ/năm

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Tên miền chạy host (bắt buộc)

Yêu cầu khác

Nhập ký tự: captcha