Đăng ký host vADVANCE

FORM ĐĂNG KÝ HOST vADVANCE

  • Dung lượng lưu trữ: 1.500 MB
  • Băng thông: 600 GB /tháng
  • Email: 20 account
  • Chi phí: 4.620.000 đ/năm

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Tên miền chạy host (bắt buộc)

Yêu cầu khác

Nhập ký tự: captcha